Bakteriella hudinfektioner på häst

bakteriella-hudinfektionerDärför bör du behandla  hudinfektioner på din häst

Hästar drabbas ofta av sårskador som lätt åtföljs av bakteriella hudinfektioner, exempelvis mugg (karledsinfektion).

Ibland är det istället skabb som är orsaken till att mugg uppstår . Skabb ger ofta upphov till klåda som visar sig genom att hästen står och stampar, sparkar, och gnider sig mot inredningen. De kan även bita sig själva. I de allra flesta fall uppstår det hudförändringar i form av skorvor, mjäll och krustor. Kliandet leder till små hudskador som kan infekteras med bakterier eller svampar och resultera i mugg och/eller rasp.

Oavsett den ursprungliga orsaken till hudskadan så leder en infektion i såret till  att hästens sårläkning  får svårt att komma igång. Därför bör man om möjligt förebygga och vid behov behandla en redan etablerad bakteriell infektion som t.ex.  mugg ( karledsinfektion). Genom att eliminera bakterierna från sårområdet förbättras möjligheterna för hästen att snabbt och naturligt  läka skadan. I dom fall då skabb är en sannolik orsak till att hudskadan uppstått så bör även en lämplig behandling av skabb på häst genomföras.

Vilka behandlingsalternativ finns ?

Det finns idag flera olika sätt att behandla en bakteriell hudinfektion hos häst. Antibiotika är ofta effektivt, men en generell användning av antibiotika skapar problem med resistenta bakteriestammar. Traditionella desinfektionsmedel finns av många olika typer, däribland halogener (klor, jod), alkohol eller ytaktiva ämnen som tensider.  Dessa traditionella desinfektionsmedel har nackdelar och bieffekter som till exempel missfärgning och sveda.

Genom att istället använda Hippoderm så undviker du de traditionella produkternas bieffekter. Hippoderm är en typ av desinfektionsmedel som har en helt unik verkningsmekanism. Produkten verkar genom att skapa ett lågt pH-värde vid sårområdet och därmed blir miljön så ogynnsam för bakterier och svamp att de dör ut. Hippoderm skapar på detta sätt en skyddande hinna som motverkar uppkomsten av mugg (karledsinfektion ), strålröta och bärrandsröta.

Läs mer om hur du använder Hippoderm eller beställ ur vårt sortiment direkt.